رفتن به نوشته‌ها

دسته: دین و اندیشه

نظریه ایرانشهری، برابر با ناسیونالیسم و باستان‌گرایی نیست

محمدعلی مرادی، پژوهشگر حوزه فلسفه با بیان اینکه ایده باستان گرایی اسلام را می‌گیرد و صرفاً بر وجه ایرانیت تمرکز دارد، گفت: اندیشه ایرانشهری با…